Som lege vet Christiane Northrup det som er verdt å vite om menneskekroppen. Hun vet også at organenes helsetilstand ikke eksisterer adskilt fra vårt følelsesmessige velvære, fra tankene våre, den kulturelle programmeringen og det åndelige livssynet. Hun understreker at tankene og følelsene er de viktigste indikatorene på helsetilstanden. Positive som negative - de lagres i kroppen og har sterk innflytelse på cellene som bygger og vedlikeholder vev og organer.

Ubearbeidede følelser som sinne, sorg, tristhet og skam kan føre til raskere aldring. De kan fremme produksjon og lagring av stresshormoner som bryter ned cellene, som i sin tur fører til betennelsestilstander som igjen kan forårsake en rekke fysiske lidelser som man gjerne forbinder med det å bli eldre.

Det er viktig å være klar over at immunforsvaret og motstandskraften forsterkes av positive følelser som medfølelse, kjærlighet, respekt og takknemlighet, og som setter oss i stand til å bekjempe bakterier og virus på en langt bedre måte.

Når vi bygger opp den generelle helsen og velværefølelsen gjennom å erkjenne følelsene og forandre negative tanker og holdninger, og dermed også handlinger, vil vi merke at helsen og immunforsvaret styrkes av følelser som glede, oppstemthet, medfølelse og nytelse. Samtidig kan det føre til lindring av de betennelsestilstandene som legen understreker er den grunnleggende årsaken til alle kroniske, degenerative lidelser.

Bokomtale for Tidløse gudinner av Christiane Northrup