Tankemønstre

HVORDAN OPPSTÅR DISSE TANKEMØNSTRENE OG BEGRENSNINGENE?

Når vi som barn opplever traumer og ting vi ikke forstår, da går ikke dette gjennom fatteevnen og over i hukommelsen. Disse minnene blir liggende i korttidsminnet som såkalte triggere. Som barn har vi ikke kapasitet til å bearbeide smertefulle opplevelser, hverken mentalt eller følelsesmessig. Disse triggerne eller tankemønstrene fastlegger rammen for helsen vår og forholdene våre gjennom hele livet. De viktigste oppfatningene vi har om verden generelt og ikke minst vårt eget selvverd, dannes nettopp i løpet av disse tidlige årene.

 

Vi tror kanskje at de vonde ordene fra andre har prellet av på oss, eller at vi har arbeidet oss gjennom dem i terapi eller ved å skrive om dem i dagbøker. Men så oppstår det plutselig en fysisk lidelse eller en emosjonell krise - eller begge deler på én gang. Det er da det går opp for oss at det ligger noe gammelt grums et sted inne i oss. Vi kan ikke fjerne gamle minner men vi kan kvitte oss med tankemønstrene og derav de negative følelsene som er nedlagt i disse minnene.

Det bevisste sinnet er på vakt hvert eneste våkent øyeblikk. En stor del av tiden liker det å konsentrere seg om det som skjer utenfor kroppen, for eksempel om tanker og følelser som dreier seg om hendelser og personer, virkelige eller innbilte. Det betyr at vi forsøker å forandre det ytre for at vi skal få det bedre i det indre, men hvis målet er å føle seg bedre, fungerer det motsatte. Vi fungerer bedre om vi innser at vårt forhold til verden der ute er farget av vanemessige tankemønstre og trossystemer som ligger begravd i det underbevisste sinnet. Disse overstyrer ofte det rasjonelle sinnet og fører til at vi av gammel vane engasjerer oss i følelsesmessige reaksjoner og selvbegrensende atferdsmønstre.

|
Hun trodde at alt det kjipe hun så skyldtes hva hun faktisk opplevde, jeg visste at alt det kjipe jeg så skyldtes møkk på brillene mine.
Michael Neill

VÅR ESSENSTILSTAND

morkbrunstrek

Alt vi bestreber oss på å oppnå i dette livet i forhold til livsstil, image, status osv, er bare en struktur vi tillegger oss. Det er ikke hvem vi egentlig er, vår såkalte essenstilstand.

Når vi blir født er vi fullstendig uberørt av mennesker og samfunnet. Det er nå programmeringen starter. Oppdragelsen i hjemmet. Opplevelser med søsken. Undervisning i skolen. Innflytelse fra venner og samfunnet generelt gjennom kontakt med mennesker vi møter og media.

Små barn reagerer naturlig på ting de opplever og hører, for så å uttrykke følelser og meninger. Men det et lite barn føler og uttrykker av overveldende følelser blir ofte ikke akseptert. Nei det blir kritisert, forklart annerledes og matet med den andres sannhet uten tanke for at barnet begynner en omprogrammering av sitt sanne selv nettopp for å unngå og oppleve kritikkens negative følelser igjen. Dette har vi alle sett når et lite barn fra å være uredd, utadvendt, nysgjerrig, elsker kamera og å se seg selv på film, utbrudd som ”se på meg, se på meg!” osv. til gradvis å snu til å bli forsiktige, skeptiske, tilbakeholdne og bærer preg av ”du skal ikke tro du er noe”.

Slik går årene til vi er fullstendig separert fra oss selv (Essens) og fiks ferdige i vårt nye selvlagde jeg, vår personlighet.

VÅRT SELVLAGDE SELV – SKALLET VÅRT

Utad fremstår du som rolig og behersket. Innvendig lever du med kaos og motsetninger. Du har ingen balanse mellom din ytre og indre verden. Du lever i et skall med bagasje, roller og mønstre arvet fra miljøet rundt deg som hindrer deg i å gjenoppdage kjernen i deg (Essens).

 

Men når vi kommer til et punkt hvor vi forstår at her er det noe som er vedvarende feil og som aldri går over uansett hvor suksessfulle, populære vi er eller hvor mye penger vi tjener. Eller vi opplever separasjon, lever med frykt for ensomhet, fattigdom, frykt for ikke å være gode nok eller bli elsket og så videre. Dette resulterer i masse uro i tanker og følelser og som igjen påvirker helsetilstanden. Vi lever i separasjon fra et hjerte som er vår essenstilstand og hvor alle svarene ligger om hvem vi er.

HVORDAN FINNER VI TILBAKE TIL DEN VI EGENTLIG ER?

B are ved oppriktig å være den du er (Essens), kan du finne denne kraften i deg som du trenger til å takle hverdagen.Det handler om ditt energinivå. Ubearbeidede tanker, følelser, spenninger og konflikter kan sette deg ut av spill og i verst fall gjøre deg syk. Sykdommer er ubalanse eller blokkeringer i livsenergien vår. Denne livsenergien skal flyter fritt. Ubearbeidede følelser som sinne, sorg, tristhet og skam kan fremme produksjon og lagring av stresshormoner som bryter ned cellene, som i sin tur fører til betennelsestilstander som igjen kan forårsake en rekke fysiske lidelser.

 

Ikke før vi er tilbake i oss selv kan vi føle en tilfredsstillelse av å nyte dagen i dag, fylt av en indre ro. Ved å rydde opp i våre gamle mønster og programmeringer slik at vi bli kvitt all uro i tankene, kommer vi i kontakt med essenstilstanden vår og hvem vi egentlig er. Du vil få igjen selvtilliten ved å vite at du har krefter til å  håndtere alt det som livet kaster på deg. Målet vårt er å føle oss fornøyde, selvsikre og sterke her og nå. Min intensjon er å veilede deg mot å komme mer på plass i deg selv, gjøre deg så selvstendig og trygg på deg selv, at du på sikt vil oppleve å få bedre selvbilde gjennom større bevissthet om deg selv, bedre selvtillit gjennom handling og selvrespekt gjennom valgene du tar. Du vil få et verktøy til å få din egenverdi, selvfølelse og selvaksept på plass.

Les mer om Indre ro terapi her