NLP Coaching

 

NLP STÅR FOR NEVROLINGVISTISK PROGRAMMERING

Fundamentalt for NLP er erkjennelsen av at vi mennesker etablerer helt personlige mentale kart av verden omkring oss. Disse kartene, såkalte mønstre, er et resultat av den måten som vi enkeltindivider filtrerer informasjonen, inntrykkene fra omgivelsene, basert på våre tidligere erfaringer i livet.

Gjennom opplevelser og erfaringer ”programmerer” vi oss selv til å bli ressurssterke eller ressurssvake. Gjennom enkle NLP prosesser kan vi ”omprogrammere” oss selv. Metoden tar utgangspunkt i at hjernen kan omprogrammeres gjennom sanser og ord.

Her er målet å omprogrammere hjernen ved å kvitte seg med etablerte holdninger, tankemønstre og uvaner som bremser deg i livet. Det handler om å endre tankesettet, bruke sansene våre annerledes, være ærlige med oss selv og sette realistiske mål. Mennesket har enorm kapasitet og enorme ressurser. Det handler om å trene opp egne ferdigheter og sitt indre sanseapparat.

Pris pr. time Kr. 800,-

 

NOEN AV FERDIGHETENE DU VIL TILEGNE DEG

  •  Å få aksess til ditt ubevisste sinns kapasitet
  • Forbedre din kommunikasjon og relasjon med omverdenen, verbalt og non-verbalt.
  • Kunne skape positive endringer for deg selv og andre
  • Kunne bevege deg fokusert og raskt mot ønskede mål
  • Hvordan du skaper motivasjon og selvtillit
  • Hvordan du fjerner uønsket frykt og tvil
  • Hvordan du vil bli mer selvkompetent

For på en effektiv måte å kunne hjelpe til med å gjennomføre en ønsket, varig endring i vaner og atferd, så er det nødvendig med en systematisk tilnærming og praktiske verktøy i endringsarbeidet. NLP er en slik verktøykasse med jordnær metodikk og praktiske verktøy.

Send meg en mail eller ring dersom du har noen spørsmål, spesielle forslag eller ønsker.