Mine 5 hovedprinsipper for Selvutvikling

 • Vær bevisst om du lever ditt eget eller andres liv

  Vi lever med en masse programmeringer fra oppveksten, samt påvirkninger fra mennesker og samfunnet. Ingen andre kan vite hvordan du skal leve livet ditt. Ingen andre vet hva som er det beste for deg. De tror de vet og de gjør det kanskje av kjærlighet men de snakker ut ifra deres egen tro på livet, deres egen sannhet.

  Kanskje de har rett men da vil du også kjenne at det er rett for deg. Bli og vær bevisst hva du ønsker deg ut av livet og hva som gir deg mening og gjør deg glad.  Er du derimot misfornøyd med livet ditt i dag, så kan det hende du lever andres liv og det er på tide å ta noen tak.

 • Vær bevisst på forskjellen på hvordan sinnet (egoet) og hjertet (sjelen) tenker

  Det er viktig å forstå hvordan tankene oppfører seg forskjellig når vi lever med stress og uro i oss, i tankene våre, kontra når vi kan leve med en indre ro (i hjertet).

  Hodet og sinnet ønsker seg, mens hjertet lengter. Sinnets tanker kritisere, fordømme, analyserer, sammenligner, forvrenger og agerer. Hjertets tanker bare observere og responderer. Ved å være bevisst på dette vil du alltid vite hvor du befinner deg, i hodet eller hjertet. Ved trening kan du raskt komme tilbake i hjertet da det er så utrolig mye mer behagelig å være der for både deg og de rundt deg. På denne måten har du lært deg å kjenne igjen når tankene dine styrer deg i negativ retning.

 • Vær bevisst at det finnes to typer kjærlighet

  Sinnets kjærlighet; Din partner lover å ta vare på deg, sørge for at du har det bra, være tro, alltid støtte og elske deg osv. En masse lovnader. Denne kjærlighet gjør deg avhengig av din partner og du er alltid livredd for å miste den. Dette er ikke ekte kjærlighet.

  Hjertets kjærlighet gir kjærlighet betingelsesløst og forventer ingenting tilbake. Dette er sann kjærlighet og det er den kjærligheten du er ment å ha til deg selv. Bare den kjærlighet du enhver tid gir deg selv er du kapabel til å gi videre til andre mennesker. Du kan bare gi noe du kjenner til. Denne kjærlighet er du ikke redd for å miste. Har du kjærlighet til deg selv så har du alt – og du får alt. Det du gir kommer tilbake til deg.

 • Vær bevisst at utfordringer og mennesker du møter er et verktøy i din egen utvikling

  Bruk utfordringer og andre mennesker til å bli kjent med deg selv. Utfordringer er en del av livet og det er faktisk bra. De er et enormt verktøy til selvutvikling. Men du må være forberedt på å svelge noen kameler. Vi snakker om projisering og speiling. Det du irriterer deg over hos andre eller det du beundrer hos andre, det er ditt. Du ville ikke kjent det igjen hvis det ikke var ditt. Dette kan være egenskaper ved deg du ikke er klar over at du har eller ikke vil vedkjenne deg.

  Når du registrere egenskaper hos andre så stiller du deg selv spørsmålet; ”På hvilken måten er jeg eller gjør jeg det samme som denne personen?” På denne måten lærer du om deg selv ved å bli bevisst dine egenskaper. Samtidig vil du umiddelbart vende fokus fra den andre personen og over på deg selv. Du vil oppleve at frustrasjon og irritasjon overfor andre blir betydelig reusert, om ikke helt borte.

 • Sist men ikke minst - forventninger

  Don´t make rules for how you want the world to act, because when they brake your rules, it only makes you angry.