Life Coaching

LIFE COACHING PROSESSEN

TEMA

  • Økonomi
  • Karriere
  • Helse
  • Relasjoner/Familieforhold
  • Personlig utvikling
  • Tro/Trossystemer/Begrenset tro
  • Fritid/Hobby
Livshjulet

- Livshjulet – 

Pris pr. time Kr. 800,-

HVORFOR

l  ifecoaching er en guidet prosess der vi går igjennom de ulike aspektene i livet ditt (Livshjulet). Det vil føre til en bevisstgjøring rundt årsak til dine utfordringer. Begrensninger fjernes. Du vil få større klarhet om hvem du er, hva du ønsker og hvor du skal hen. Dette vil gi deg tilgang til dine iboende ressurser. Lifecoachingen tilbyr deg store og varige forandringer og en mulighet til å oppleve et personlig gjennombrudd.

 

COACHINGENS FORLØP

Det anbefales å avtale en coachingperiode på minst 3 mnd. Erfaring viser at du vil ha stor nytte av å få oppfølging og jevn kontakt med coach over tid, i en periode hvor viktige livsendringer integreres.

Min erfaring er at det gir de beste resultater, når man samler en måneds coaching forløp med tette intervaller. Du er mer engasjert i prosessen, og vil hurtig skape merkbare resultater. Det vil si at du skal finne 2 dager til fremmøte og 2 dager på telefonen hver måned.

I perioden mellom første og andre måned, integrerer du og setter fokus på det vi i fellesskap har funnet frem til, og du kan underveis bli rådført via telefonen. Du får på denne måten noen erfaringer på de valgte områder. Du gjør notater om dine opplevelser/ erfaringer som brukes til å justere det som skal justeres til neste fremmøte.

Det samme gjøres i perioden mellom andre og tredje måned. Ved den tolvte coach dag, gjør vi evaluering på om du skal stoppe eller fortsette coachingen.

INTENSIVT

G runnen til at det er så intensivt, er at du skal integrere dine nye klarheter i ditt daglige liv, uansett om det er jul, jobb, barn og andre ting som hele tiden kanskje vil være en del av hverdagen din. Dette kan være en utfordring i oppstarten.

Ta gjerne kontakt for en uforpliktende samtale.