Karriereveiledning

 

KARRIEREVEILEDNING

  • Er du usikker på hva du vil jobbe med?
  • Er du usikker rundt selve jobbsøkeprosessen?
  • Er du usikker rundt intervjuprosesseen
  • Er du under omstilling?
  • Tenker du på å skifte bransje, men vet ikke til hvilken bransje?

Jeg har jobbet som kursleder og karriererådgiver, med fokus på undervisning, karriereveiledning og coaching av arbeidssøkende og personer i omstilling.

Jeg har fokus på en individuell tilrettelagt tilnærming for å sikre best mulig prosess, med grundig kartlegging av personens ressurser, for så å sette bærekraftige mål for den enkelte. Jeg er løsningsorientert og fokusert på det enkelte individs egenutvikling. Min livsfilosofi er at det finnes bare muligheter, men man møter en rekke utfordringer underveis. Utfordringer er til for å løses, vi må bare finne en god måte å gjøre det på. Utfordringer gjør oss sterkere.

Jeg vil på grunnlag av dine utfordringer veilede deg til å finne dine ressurser og egenmotivasjon for å jobbe mot løsningene – finne en strategi som stemmer overens med dine verdier, ønsker og mål.

Pris pr. time Kr. 800,-