Hvordan vi jobber i IndreRo Terapi

INDRE RO TERAPI

Skal gi en forståelse for hvordan våre negative følelser oppstår, hvordan kropp og sinn fungerer og hvordan bli kvitt forstyrrende tankemønster.

TO TYPER ”SELV”

Du har to typer «selv». Det ene er hjemmelaget selv og det andre er det autentiske selv / ditt sanne jeg.

  1. HJEMMELAGET SELV
    Det hjemmelagde selvet oppstår i barndommen (i de første 7 årene), hvor vi kan oppleve å ikke blir godtatt for den vi er. Som barn er vi avhengige av å få bekreftelse og anerkjennelse fra andre rundt oss. Får vi ikke det, begynner vi å skape avstand fra oss selv, noe som fører til at vi blir nødt til å lage et hjemmelaget selv – det vi tror at andre vil at vi skal være. Vi kan også kalle dette programmeringer fra foreldre, venner og samfunnet, som bli sannheter og indre overbevisninger for oss. På bakgrunn av andres trossystemer setter vi disse ytre autoritetene i førersetet i vårt eget liv. Dette hjemmelagde selvet har som mål å tilfredsstille alle andre rundt seg, og dette skaper en indre kamp med barnets sanne jeg. Det hjemmelagde selvet er en falsk erstatning av ditt sanne jeg, og blir til slutt din største indre fiende.

Kjernen i dette hjemmelagde selvet er faktisk skapt av tankene dine. Tankene og følelsene dine skapte reaktive mønstre. Det hjemmelagde selvet blir til en mur av motstand som holder det sanne jeget fanget.

Det hjemmelagde selvet er din venn fordi den har beskyttet deg i en vanskelig situasjon i fortiden. Alle vonde og negative følelser, er egentlig avviste følelser.

  1. DITT SANNE JEG

Det sanne jeg er som sagt det samme barnet som du forlot en gang i barndommen. Det at barnet ikke ble sett, hørt, forstått og akseptert førte til at du forlot deg selv. Der og da hadde du ikke noe annet valg enn å forlate deg selv. Denne adskillelsen hvor du forlot deg selv er årsaken til mye av din sorg og dine lidelser i dag. Mange sykdommer mennesker sliter med i dag kommer av at man har forlatt seg selv, ved at man avviser vonde følelser. Du kan dra fra hva som helst, men ikke deg selv. Det virkelige hjemmet til ditt indre avviste barn er i hjertet ditt. Når du forlot deg selv så ble hjertet ditt okkupert av andre, og dette førte til at du ikke tok godt nok vare på deg selv.

Den viktige jobben som bare du kan gjøre er å bringe ditt avviste barn fra ditt hjemmelagde selv (i sinnet ditt) til dets rette plass i hjertet ditt. For å mestre denne viktige jobben må du fjerne all motstand mot dine avviste følelser, og tømme og rense hjertet ditt for alle andre mennesker og alle ting som har tatt barnets plass i hjertet. Siden ditt sanne selv er fullkomment, kan det aldri ødelegges, men det kan bli glemt og forlatt. En viktig del av IndreRo behandlingen er å finne barnet i deg, og love barnet som har følt seg forlatt og uønsket, at du fra nå av alltid skal være der for det.

FRIHET

Frihet begynner når du oppdager at du ikke er tankene dine. I det samme øyeblikk som du iakttar tankene aktiverer du et høyere visshetsnivå i deg selv. Da begynner du å forstå at det finnes et enormt område av intelligens hinsides din tenkeevne, og at tanken i deg er bare et lite aspekt av denne intelligensen. Du vil da forstå at det som virkelig betyr noe, som f. eks. skjønnhet, visdom, kjærlighet og indre ro, springer fram fra et sted hinsides bevisstheten. Det er da du begynner å våkne opp til ditt sanne, autentiske selv.

 

Dette hjemmelagde selvet har som mål å tilfredsstille alle andre rundt seg, og dette skaper en indre kamp med barnets sanne selv. Det hjemmelagde selvet er en falsk erstatning av ditt sanne selv, og blir til slutt din største indre fiende.