IndreRo Terapi

INDRE RO TERAPI

FOR DEG SOM ØNSKER HJELP TIL

 • å oppnå en indre ro
 • behov for å sortere tankene
 • å komme deg videre i livet
 • bli bedre på å kommunisere
 • forstå deg selv og andre bedre
 • lære å takle alle typer situasjoner

IndreRo terapi kan sees på som en bevisstgjøringsprosess om hjernen og sinnets innvirkning på kropp og helse slik at vi forstår hvorfor vi har de utfordringene vi har.

Som IndreRo terapeut bruker jeg teknikker som omprogrammerer hjernen og vi rydder opp i disse gamle fastlåste mønstrene. Dette blir et verktøy du selv kan bruke i hverdagen når det dukker opp vanskelige situasjoner og følelser. Ved å rydde opp på denne måten oppnår vi en indre ro slik at vi får tilgang til våre iboende ressurser, vårt fulle potensial. Du vil oppleve en bedring i livskvalitet og veien videre blir klarere for deg. Ubehagelige og hemmende følelser som har vært hovedfokus i lang tid forsvinner.

Mitt mål er å hjelpe andre til å forstå og kjenne at de har alt de trenger av ressurser i seg for å mestre livet og hverdagen. Vårt potensial er så utrolig mye mer enn vi er lært opp til å tro. Utfordringer er en del av livet og de lærer oss om oss selv og gjør oss sterkere. Med IndreRo lærer vi å takle utfordringene og dermed agere istedenfor å reagere. Dette gir mestringsfølelse.

Pris pr. time Kr. 800,-

Basis i min coaching er å møte deg der du er i livet. Vi er alle unike på den måten at vi er skapt likt men vi har forskjellig bakgrunn og derfor er vi programmert forskjellig. Bare du sitter med svarene og det er min oppgave å veilede deg til å finne disse.

Erfaring viser at et betydelig antall mennesker opplever å ha fått hjelp med blant annet følgende problemer:

 • Angst
 • Avhengighet
 • Depresjon
 • Dysleksi
 • Fobier
 • Harmonisering mellom inntrykk og uttrykk
 • Hyperaktivitet
 • Konsentrasjonsvansker
 • Lavt selvbilde
 • Posttraumatisk stresslidelse
 • Psykosomatiske problemer
 • Samlivsproblemer
 • Sinne
 • Sjalusi
 • Skyldfølelse
 • Sorg
 • Stress
 • Traumer
 • Tvangstanker

Ta gjerne kontakt for en uforpliktende samtale og timebestilling.