Enneagrammet

IDEEN I ENNEAGRAMMET

Den psykologiske ideen i Enneagrammet er at vi mennesker gjentar de samme mønstrene i livet vårt, motivert av mønstre som er grunnlagt i barndommen. Mange av disse mønstrene er fryktbasert, skapt i situasjoner hvor vi var redde for å miste trygghet (fysisk og psykisk), kjærlighet, tilhørighet og andre grunnleggende behov.  Senere i livet gjentar vi da tankemønstre og handlinger som skal sikre at disse behovene stadig oppfylles – man kan si at vi fungerer på automatpilot. Mange av strategiene gir uheldige resultater, og vi forsøker kanskje å endre på dem. Men da den dypereliggende motivasjon er ubevisst, er den vanskelig å endre.

Enneagrammet deler vår ubevisste motivasjon opp i 9 forskjellige grunnleggende motivasjoner, og gjennom å finne sin type kan man lære utrolig mye mer om seg selv. Man kan også lære mer om hvor forskjellig mennesker tenker, og forstå andre menneskers motivasjon for å gjøre det de gjør, hvilket gir en større toleranse.

PERSONLIGHET (EGO) OG ESSENS

Den dypereliggende ide i Enneagrammet er at vi ikke er vår personlighet – men at vi skal finne den for å lære å identifisere oss med en bakenforliggende essensiell del av oss – en del som eksisterer ut over personligheten. Vi skal altså finne vår personlighetstype for å finne hvem vi også er, bak personligheten.

Å finne sin type er altså bare første steg til en personlig utvikling, som starter med så å si å få øye på seg selv, (og) begynne å iaktta seg selv.

Les om hver av de 9 typene: HER

FOR DEG PRIVAT

Den grunnleggende ideen i Enneagram-modellen er å lære og kjenne forskjell på hva som er tillært Personlighet, og hva som er Essens. Essens er vi født med, mens Personligheten blir til gjennom møtet med verden, og det er Personligheten som blir beskrevet som ni Enneagramtyper. Når vi forstår at vi er noe mer enn Enneagramtypen vår og at vi er Essens, forstår vi også hvordan Enneagrammet kan brukes som modell for personlig utvikling.

 

FOR DIN BEDRIFT

For å få maksimalt ut av dine medarbeidere er det viktig å kunne få en forståelse for hva som motiverer de, hvordan du skal kommunisere med den enkelte, hvor de skal plasseres i team og hvilken rolle de skal inneha. Ved å ha et «felles språk» og en forståelse for hva som motiverer vil du som leder kunne oppnå bedre resultater med et mer effektivt team. De ansatte vil føle seg forstått og ivaretatt, som igjen skaper et godt miljø.