Vi kan fort si at et menneske er negativt dersom vedkommende har mye negative tanker og bekymringer. Men husk! Du er faktisk ikke dine tanker og følelser. Du er ikke dine minner og mønstre. Du har tanker, men du er ikke tanker. Du har følelser, men du er ikke følelser. Tanker og mønstre er verktøy som du har for å orientere deg i den fysiske verden. Følelsene er en del av sanseapparatet i kroppen din, men vi har faktisk sanser som strekker seg langt utover den fysiske kroppen.

Du er noe som er bak tankene og følelsene. Så hvis du blir bevisst på at du har tanker som skaper følelser, og at du ikke trenger å tenke hele tiden, vil du oppleve at du er en bevissthet mellom tankene, ren bevissthet. Det er dette vi kaller å være tilstede i nuet. Fortid og fremtid får ikke noe oppmerksomhet. Dette er noe du må oppleve for å eie en visshet om det. Dette vil hodet alene aldri kunne forstå.

Utdrag fra boken Balansekvinnen av Kristin A. Norenberg