Hvordan få tilgang til alle dine ressurser

Utdrag fra boken ”Det er nå du lever” av Eckhart Tolle

Hemmeligheten ligger i å opprettholde en vedvarende kontakt med den indre kroppen og føle den hele tiden. Jo mer bevisst du styrer inn i den indre kroppen, desto sterkere blir den pulserende energifrekvensen inni deg. Ved et så høyt energinivå må ulike former for negativitet gå tapt, og du vil tiltrekke deg nye og positive ting som reflekterer denne høyere energifrekvensen.

Hvis du beholder oppmerksomheten inne i kroppen, vil du oppnå å bli forankret i nuet. Til en viss grad vil tanker og følelser, frykt og begjær fremdeles være til stede, men de vil ikke overmanne deg. Deretter kan du observere hvordan dette forandrer hvor bevisst du er og kvaliteten på det du foretar deg. Når du holder oppmerksomheten fast ved den indre kroppen, vil du utvikle en helt ny måte å leve på, en tilstand av varig kontakt med her og nå. Det vil tilføre ditt liv en dybde du aldri har kjent tidligere. Når du er dypt rotfestet i kroppen din, er det enklere å være til stede som en betrakter av det som skjer i sinnet ditt.

Uansett hva som skjer omkring deg, er det lite som bringer deg ut av likevekt. Men derimot om du ikke opprettholder tilstedeværelsen i kroppen, vil du fortsatt bli styrt av sinnet (programmene). Programmene vil diktere tenkningen og atferden din. Din betingede reaksjon vil da være ufrivillig, automatisk og uforutsigbar, fyrt oppunder av en følelse som ligger til grunn for denne tillstanden som ditt sinn, din bevissthet har identifisert – nemlig frykt.

Når du står overfor slike utfordringer, så gjør det til en vane å fokusere så mye som mulig på kroppens indre energifelt. Du må gjøre det i samme øyeblikk som utfordringen oppstår. Når du får kontakt med den indre kroppen, vil du øyeblikkelig oppnå ro og tilfredsstillelse, fordi du trekker bevissthet ut av sinnets jerngrep. Det ligger uendelig mer intelligens i den rene væren enn i sinnet. En utsettelse av å rette oppmerksomhten innover, vil gi fritt spillerom for en mental/følelsesmessig reaksjon som kommer til å overmanne deg.

Øvelse:

Prøv om du kan få kontakt med din indre kropp samtidig som andre ting skjer. Behold noe av oppmerksomheten inni deg. Føl hele kroppen din fra innsiden som ett enkelt energifelt. Det er nesten som om du skulle lytte og lese med hele kroppen. Hvis du synes dette er vanskelig, er det som regel lettere når du fokuserer på pusten først. La oppmerksomheten følge pusten når den beveger seg inn og ut av kroppen. Føl hvordan mellomgulvet utvider seg og trekker seg sammen i takt med inn- og utpust. Etter hvert kan du gradvis fokusere mer på den indre kroppsfølelsen og da er du i kroppen din. Gjør disse øvelsene i dagene og ukene fremover.

Å være oppmerksom på følelsen

Å være oppmerksom innebærer ikke det samme som at du begynner å tenke på følelsen. Det innebærer at du betrakter følelsen til du kjenner den fullt ut, og deretter erkjenner og aksepterer den for det den er. Noen følelser kan det være vanskelig å identifisere. Det kan dreie seg om vage følelser av ubehag, tyngde, sammensnøring, fenomener som befinner seg halvveis mellom følelse og fysisk fornemmelse. Det som teller er ikke hvorvidt du kan sette en mental merkelapp på dem, men om du i størst mulig grad kan gi dem oppmerksomhet. Oppmerksomhet er nøkkelen til forvandling.

I en organisme som fungerer bra, har en følelse meget kort levetid. Den er som en passerende krusning på overflaten av din væren <3