Du er ikke dine tanker og følelser

Du er ikke dine tanker og følelser

Vi kan fort si at et menneske er negativt dersom vedkommende har mye negative tanker og bekymringer. Men husk! Du er faktisk ikke dine tanker og følelser. Du er ikke dine minner og mønstre. Du har tanker, men du er ikke tanker. Du har følelser, men du er ikke følelser. Tanker og mønstre er verktøy som du har for å orientere deg i den fysiske verden. Følelsene er en del av sanseapparatet i kroppen din, men vi har faktisk sanser som strekker seg langt utover den fysiske kroppen.

Du er noe som er bak tankene og følelsene. Så hvis du blir bevisst på at du har tanker som skaper følelser, og at du ikke trenger å tenke hele tiden, vil du oppleve at du er en bevissthet mellom tankene, ren bevissthet. Det er dette vi kaller å være tilstede i nuet. Fortid og fremtid får ikke noe oppmerksomhet. Dette er noe du må oppleve for å eie en visshet om det. Dette vil hodet alene aldri kunne forstå.

Utdrag fra boken Balansekvinnen av Kristin A. Norenberg
Ubearbeidede følelser – raskere aldring

Ubearbeidede følelser – raskere aldring

Som lege vet Christiane Northrup det som er verdt å vite om menneskekroppen. Hun vet også at organenes helsetilstand ikke eksisterer adskilt fra vårt følelsesmessige velvære, fra tankene våre, den kulturelle programmeringen og det åndelige livssynet. Hun understreker at tankene og følelsene er de viktigste indikatorene på helsetilstanden. Positive som negative - de lagres i kroppen og har sterk innflytelse på cellene som bygger og vedlikeholder vev og organer.

Ubearbeidede følelser som sinne, sorg, tristhet og skam kan føre til raskere aldring. De kan fremme produksjon og lagring av stresshormoner som bryter ned cellene, som i sin tur fører til betennelsestilstander som igjen kan forårsake en rekke fysiske lidelser som man gjerne forbinder med det å bli eldre.

Det er viktig å være klar over at immunforsvaret og motstandskraften forsterkes av positive følelser som medfølelse, kjærlighet, respekt og takknemlighet, og som setter oss i stand til å bekjempe bakterier og virus på en langt bedre måte.

Når vi bygger opp den generelle helsen og velværefølelsen gjennom å erkjenne følelsene og forandre negative tanker og holdninger, og dermed også handlinger, vil vi merke at helsen og immunforsvaret styrkes av følelser som glede, oppstemthet, medfølelse og nytelse. Samtidig kan det føre til lindring av de betennelsestilstandene som legen understreker er den grunnleggende årsaken til alle kroniske, degenerative lidelser.

Bokomtale for Tidløse gudinner av Christiane Northrup