Hvordan få tilgang til alle dine ressurser

Utdrag fra boken ”Det er nå du lever” av Eckhart Tolle

Hemmeligheten ligger i å opprettholde en vedvarende kontakt med den indre kroppen og føle den hele tiden. Jo mer bevisst du styrer inn i den indre kroppen, desto sterkere blir den pulserende energifrekvensen inni deg. Ved et så høyt energinivå må ulike former for negativitet gå tapt, og du vil tiltrekke deg nye og positive ting som reflekterer denne høyere energifrekvensen.

Hvis du beholder oppmerksomheten inne i kroppen, vil du oppnå å bli forankret i nuet. Til en viss grad vil tanker og følelser, frykt og begjær fremdeles være til stede, men de vil ikke overmanne deg. Deretter kan du observere hvordan dette forandrer hvor bevisst du er og kvaliteten på det du foretar deg. Når du holder oppmerksomheten fast ved den indre kroppen, vil du utvikle en helt ny måte å leve på, en tilstand av varig kontakt med her og nå. Det vil tilføre ditt liv en dybde du aldri har kjent tidligere. Når du er dypt rotfestet i kroppen din, er det enklere å være til stede som en betrakter av det som skjer i sinnet ditt.

Uansett hva som skjer omkring deg, er det lite som bringer deg ut av likevekt. Men derimot om du ikke opprettholder tilstedeværelsen i kroppen, vil du fortsatt bli styrt av sinnet (programmene). Programmene vil diktere tenkningen og atferden din. Din betingede reaksjon vil da være ufrivillig, automatisk og uforutsigbar, fyrt oppunder av en følelse som ligger til grunn for denne tillstanden som ditt sinn, din bevissthet har identifisert – nemlig frykt.

Når du står overfor slike utfordringer, så gjør det til en vane å fokusere så mye som mulig på kroppens indre energifelt. Du må gjøre det i samme øyeblikk som utfordringen oppstår. Når du får kontakt med den indre kroppen, vil du øyeblikkelig oppnå ro og tilfredsstillelse, fordi du trekker bevissthet ut av sinnets jerngrep. Det ligger uendelig mer intelligens i den rene væren enn i sinnet. En utsettelse av å rette oppmerksomhten innover, vil gi fritt spillerom for en mental/følelsesmessig reaksjon som kommer til å overmanne deg.

Øvelse:

Prøv om du kan få kontakt med din indre kropp samtidig som andre ting skjer. Behold noe av oppmerksomheten inni deg. Føl hele kroppen din fra innsiden som ett enkelt energifelt. Det er nesten som om du skulle lytte og lese med hele kroppen. Hvis du synes dette er vanskelig, er det som regel lettere når du fokuserer på pusten først. La oppmerksomheten følge pusten når den beveger seg inn og ut av kroppen. Føl hvordan mellomgulvet utvider seg og trekker seg sammen i takt med inn- og utpust. Etter hvert kan du gradvis fokusere mer på den indre kroppsfølelsen og da er du i kroppen din. Gjør disse øvelsene i dagene og ukene fremover.

Å være oppmerksom på følelsen

Å være oppmerksom innebærer ikke det samme som at du begynner å tenke på følelsen. Det innebærer at du betrakter følelsen til du kjenner den fullt ut, og deretter erkjenner og aksepterer den for det den er. Noen følelser kan det være vanskelig å identifisere. Det kan dreie seg om vage følelser av ubehag, tyngde, sammensnøring, fenomener som befinner seg halvveis mellom følelse og fysisk fornemmelse. Det som teller er ikke hvorvidt du kan sette en mental merkelapp på dem, men om du i størst mulig grad kan gi dem oppmerksomhet. Oppmerksomhet er nøkkelen til forvandling.

I en organisme som fungerer bra, har en følelse meget kort levetid. Den er som en passerende krusning på overflaten av din væren <3

 

Forstå kraften i din egen bevissthet.

Et utdrag fra artikkelen om Anand Mehrotra i bladet Visjon (oktober 2017)

Det bevisste sinnet kan bli oppmerksom på mesteparten av den informasjonen som er tilgjengelig hos det ubevisste sinnet. Gjennom din egen bevissthet finner du alle svarene. Ved å trenge igjennom våre egne overbevisninger og det vi tar for gitt, kan vi bevege oss mot et punkt der vi erfarer en mer integrert sammenheng og mening om hvem vi er og hvorfor vi er her.

Når vi søker mot et endelig mål, så søker vi kun gjennom sinnet. Sinnet forstår virkeligheten basert på tid. Når vi betrakter oss selv bør vi forstå at det er en prosess, som ikke har et endelig mål, ingen endelig opplysning. Vi vil med en bevisstgjøring oppleve begynnelsen på det virkelige liv. Selvrealisering vil bli en oppvåkning til vår iboende intelligens. Dette bringer oss mer og mer i kontakt med vårt egentlige selv.

På søken etter selvrealisering kan man lengte etter et bevissthetsskifte, men det eksisterer alltid. Vi trenger ikke å lete etter det. Letingen ville bety at vi opplever lidelse av å ikke være på riktig sted.

Dette er et paradoks i arbeidet med personlig og spirituell utvikling, at så lenge vi strever for å komme til målet, vil man aldri komme til målet siden man er i en streben. Det handler om å gjøre dette uanstrengt. Man må fortsette å trene på å ta de rette beslutningene til man når en tilstand der det ikke er noen beslutning men der det er en uanstrengt flyt av intelligens som skjer.

Vi kan trenger litt disiplin for å gjøre ting vi ikke har lyst til å gjøre. Så i begynnelsen, siden sinnet og nervesystemet er under press, trenger vi litt disiplin. Fysiologien vår gjør at vi trenger disiplin. Men så må psykologien nå et punkt der disiplinen avtar, og kjærligheten tar over. Man beveger seg fra disiplin til overgivelse. Da faller man over i kjærligheten. Anstrengelse er kun nødvendig for å nå et nivå av uanstrengthet.

Man møter seg selv helt og fullt i stillheten. Smerte og frykt vil du alltid møte siden de er en del av det å være menneske. Du trenger å møte og akseptere din indre tristhet og frykt. Og du må se den i all sin nakenhet, uten masker, ytre distraksjoner eller ved å flykte. Når vi ser innover, vil vi se at mye av det vi har tillagt mening, som vi har holdt fast ved, er meningsløst.

Alt som noen gang vil eksistere, er allerede her. Alt er allerede her og nå. Bevissthetens uendelighet eksisterer i oss allerede. Universets enhetlige uendelighet fragmenteres i møte med vårt nervesystem. Derfor oppfattes virkeligheten også av oss som fragmentert. Når vi beveger oss i retning av øyeblikkets uendelighet, vil nervesystemet ofte reagere. Derfor vil det være hensiktsmessig med meditasjon eller utvalgte pusteteknikker og bevegelser. Hele vår organisme må være med på veien. Ofte har vi intensjonen, men kropp-sinn-organismen støtte den ikke. Redskapene kan gjøre at pusten vår, nervesystemet og fysiologien støtter intensjonen vår.

Dette er helt klart en global bevegelse. Som enkeltmenneske må vi være en del av løsningen og bli bevisst at vi er del av et sammenvevet hele. Du som enkeltperson er viktig. Det er ikke lederne som vil skape de virkelige endringene, de må komme fra hver og en av oss. Svarene finnes i oss selv.