SELVUTVIKLINGEN HANDLER OM Å BLI KJENT MED SEG SELV. BEVISSTGJØRINGEN VIL FÅ DEG TIL Å FORSTÅ OG Å UTNYTTE DITT ENORME POTENSIAL. DU VIL DA HANDLE I TRÅD MED DINE VERDIER OG LETTERE IVERKSETTE DE TILTAK SOM TRENGS FOR Å NÅ DE MÅL DU SETTER DEG FOR FREMTIDEN.
Jeg vil presentere temaer og teknikker som har vært og er viktig for meg og også for de mennesker jeg har hatt i prosess. Bevisstgjøringen vil være en hjelp i din egen selvutviklingsprosess.

Innsikt gir mestring

FINE ORD

Katja Eckbo Røøk

”Unn Helen har en nærhet på profesjonelt vis som skaper tillit, følelse av å bli ivaretatt samtidig som hun holder coachrollen. Hun er god på å få coachee til å utforske og går dypt tilverks. Hun skaper troverdighet og et godt rom for coachee å jobbe i.”

Bjørg Merethe Sviggum

PÅ Coaching & NLP skolen Norge; ”Denne gangen ble jeg coachet av den flinke, empatiske, tilstedeværende Unn Helen. Hun ledet meg gjennom Logiske nivåer utrolig tilstedeværende og trygt.”

Live J. Sørlie

”Allerede to dager etter avsluttet lifecoaching merket jeg at noe spennende hadde skjedd. Jeg følte meg mer hel og visste bedre hvilke beslutninger som var riktige. Jeg liker med Unn Helen at hun er så rutinert at hun spør helt til hun har nådd til bunns. Dermed blir det hele mer troverdig. Unn Helen er rolig og behagelig og hun vil meg vel – og det merkes.”

Ruth Ericksen

”Jeg følte jeg ble godt ivaretatt og sesjonen var en god prosess. Jeg likte godt at Unn Helen var så rolig og skapte så god atmosfære rundt coachingen. Hun har en behagelig stemme. Føler jeg er i trygge hender. Hun er en god coach som har det hele.”

Bjørg K. Strøm

”Unn Helen er veldig rolig og virker trygg på det å coache. Hun har fin flyt i teknikkene. Hun virker forberedt og organisert. Det føltes godt å bli tatt gjennom et ugreit område av livet mitt slik at jeg fikk det mer i perspektiv.”

Tanja S. Olsen

”Unn Helen er seriøs og lett på en gang. Det er behagelig å være hennes coachee. Jeg likte godt at hun jobber for å komme helt til kjernen av hva som var min utfordring. Super jobb! Hun har en ro over seg og hun skinner!”

Er det temaer du ønsker utdypet, eller trenger nærmere forklaring på, er du velkommen til å ta kontakt.

LIVET ER IKKE SÅ VANSKELIG SOM VI SKAL HA DET TIL. VI HAR EN TENDENS TIL Å KOMPLISERE TINGENE. JEG TILEGNER MEG DAGLIG EN STØRRE FORSTÅELSE FOR LIVET OG HVORDAN VI MENNESKER FUNGERER. I DENNE PROSESSEN ER DET VIKTIG Å TA ET SKRITT AV GANGEN. SORTERE LITT, SETTE TING I PERSPEKTIV, STOPPE OPP OG REFLEKTERE.
Dette ønsker jeg å dele med deg og mitt mål er at du skal komme mer på plass i deg selv og dermed få balanse i livet ditt. Med styrket selvbilde kan du slippe løs din pasjon, dine talenter og fokusere på ideer og konsepter som virkelig inspirerer deg. Et mål er også at innsikten vil hjelpe deg å komme dit du vil med minst mulig hjelp fra noen andre enn deg selv.
NETTSIDEN ER RETTET MOT DEG SOM
  • Er deprimert eller har gitt opp
  • Har begrensninger du vil bli kvitt
  • Føler du har mistet deg selv
  • Ikke har tro på deg selv
  • Trenger inspirasjon eller motivasjon
  • Ønsker å bli kvitt stress i tankene dine
  • Ønsker å forstå deg selv bedre
  • Har stagnert og ønsker å komme deg videre i livet
  • Ønsker å kommunisere bedre

Tankemønstre og begrensninger

TEMA

Det finnes ikke stress rundt deg – det finnes bare stress i tankene dine! Jeg ønsker å belyse hvordan og hvorfor utfordringene oppstår og hvordan vi har lett for å kjøre oss fast i et tankemønster. Alle begrensningene våre er tillærte og kan derfor avlæres.

TIL INSPIRASJON

Ditt fulle potensiale – Helhet, sentrering og balanse

Ditt fulle potensiale – Helhet, sentrering og balanse

Ved kun å forholde oss til hvordan vi føler det i hjertet vårt, så er vi mennesker så sentrert som vi overhodet kan bli.
For opplever vi verden kun med hodet og tankene våre, mangler det ofte livsglede og fysisk tilfredsstillelse i livet.

Ubearbeidede følelser – raskere aldring

Ubearbeidede følelser – raskere aldring

Som lege vet Christiane Northrup det som er verdt å vite om menneskekroppen. Hun vet også at organenes helsetilstand ikke eksisterer adskilt fra vårt følelsesmessige velvære, fra tankene våre, den kulturelle programmeringen og det åndelige livssynet. Hun understreker at tankene og følelsene er de viktigste indikatorene på helsetilstanden.

Du er ikke dine tanker og følelser

Du er ikke dine tanker og følelser

Vi kan fort si om et menneske at han er negativ hvis han har mye negative tanker og bekymringer. Men du er faktisk ikke dine tanker og følelser. Du er ikke dine minner og mønstre. Du har tanker, men du er ikke tanker. Du har følelser, men du er ikke følelser. Tanker og mønstre er verktøy som du har for å orientere deg i den fysiske verden. Følelsene er en del av sanseapparatet i kroppen din, men vi har faktisk sanser som strekker seg langt utover den fysiske kroppen.

Takknemlighet

Takknemlighet

Våren er en perfekt tid for opparbeidelse av et positivt tankemønster. Våren kommer med en stor dose gratis positivitet i form av minnene våres. Alle er alltid så glade når solen titter frem og løvet spretter. Naturen våkner til liv. Fuglene synger i kor. Solen varmer. Det skjer akkurat det samme hvert år. Det er alltid lettere å være positiv når vi flyter i medgang, så kanskje du også er motivert til å trene deg selv litt nå?